ليست رشته هاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارومیه، مرکز پیرانشهر
کارشناسی پیوسته
مهندسي برق
علوم قضایی *
مدیریت بازرگانی *
حسابداری*
تربیت بدنی وعلوم ورزشی *
علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی *

کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
حسابداری
آموزش و پرورش ابتدایی
مهندسی برق - الکترونیک *
مدیریت بازرگانی *
مهندسی تکنولوژی معماری *
مهندسی برق - قدرت *
مهندسی تولیدات گیاهی *
تربیت بدنی وعلوم ورزشی *

کاردانی ناپیوسته
تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی
نرم افزار کامپیوتر
تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
کاردان فنی عمران - ساختمان *
امور گمرکی
حسابداری
کاردان فنی برق الکترونیک
مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
تربیت بدنی - مربیگری
فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاردانی پیوسته
معماری - نقشه کشی معماری
حسابداری
نرم افزار کامپیوتر
الکترونیک - الکترونیک عمومی
الکترونیک - برق صنعتی
تربیت بدنی
عمران - کارهای عمومی ساختمان
امور زراعی و باغی - تولیدات گیاهی *
تولید گیاهان دارویی و معطر *

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دانشگاه مراجعه و اینکه با بخش آموزش دانشگاه تماس حاصل فرمایند
شماره تلفن بخش آموزش: 044 - 44232477